W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Działalność biblioteki

XML

Treść

Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej, odwołująca się do tradycji kolonii literackiej Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej, została utworzona 1 stycznia 1950 roku.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej, zwana dalej Biblioteką, działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2012, poz. 642 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.)
 1. W zakresie nieuregulowanym ustawą do bibliotek stosuje się odpowiednio przepisy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. Biblioteki organizują i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej.
 3. Prawo korzystania z bibliotek ma charakter powszechny, na zasadach określonych w ustawie.
 4. Do podstawowych zadań bibliotek należy:
  1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;

  2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie.
 5. Do zadań bibliotek może ponadto należeć prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej.

Materiałami bibliotecznymi są w szczególności dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści, a zwłaszcza: dokumenty graficzne (piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne i muzyczne), dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne.

Szczegółowe zadania i organizację Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej określa Statut nadany Uchwałą Rady Miasta Podkowa Leśna oraz Regulamin Organizacyjny, nadany i zatwierdzony przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej.

Zasady udostępniania zbiorów, prawa i obowiązki użytkowników zawarte są w Regulaminie udostępniania zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej jako biblioteka publiczna Podkowy Leśnej jest przede wszystkim miejscem wymiany dokumentów, usług i informacji.