W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Ochrona danych osobowych

XML

Treść

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej z siedzibą przy ul. Błońskiej 50, 05-807 Podkowa Leśna w imieniu, którego działa Dyrektor Dorota Skotnicka, adres e-mail: dyrektor@mbp-podkowalesna.pl
2. Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Martę Rejner. Inspektor Ochrony Danych Osobowych udziela wyjaśnień w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. W celu skorzystania ze swoich praw przysługujących na mocy RODO proszę skontaktować się z IOD p. Martą Rejner Specjalistą ds. dokumentacji bezpieczeństwa Audytorem wewnętrznym PN-ISO/IEC 27001pod adresem e-mail: iod@mbp-podkowalesna.pl kontakt telefoniczny 22 758 96 48.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
- przepisów prawa:
* korzystanie z zasobów bibliotecznych – ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. 2018 poz. 574 z pózn. zm.),
* prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z zasobów bibliotecznych – ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439 z pózn. zm.),
- wyrażonej uprzednio zgody w celu:
* kontaktu telefonicznego, mailowego lub przez SMS dotyczących rezerwacji książek, prolongaty, terminów zwrotu;
* otrzymywania newslettera z informacjami o działaniach i ofercie;
- prawnie usprawiedliwionego interesu administratora:
* prowadzenia procesów windykacyjnych w przypadku nieuregulowania zobowiązań,
- umów zawartych z administratorem:
* realizowania zleceń na podstawie umów cywilno-prawnych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym do współpracy z administratorem (zapisania się do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej z siedzibą przy ul. Błońskiej 50 w Podkowie Leśnej).
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej z siedzibą przy ul. Błońskiej 50 w Podkowie Leśnej lub po upływie dwóch lat kalendarzowych od końca roku, w którym ostatni raz korzystano z usług Biblioteki, a w pozostałych przypadkach przez okres określony w przepisach prawa.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z przepisami prawa przetwarzanie danych osobowych.
Urząd Ochrony Danych Osobowych
Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax: 22 531 03 01
8. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz Instytutowi Książki, a także o ile Czytelnik wyrazi zgodę innym bibliotekom korzystającym z systemu bibliotecznego MAK+ w celu zapewnienia możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych innych bibliotek działających w Polsce i korzystających z systemu bibliotecznego MAK+.
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.